Általános üzleti feltételek – Outlet

Karcheroutlet.hu Általános Szerződési Feltételek

1. A Feltételek hatálya

A jelen karcheroutlet.hu Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) hatálya valamennyi a

Kärcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 62.;

Fővárosi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.01-09-279577;

tel.: +36 1 920 6600; +36 1 920 6615; +36 1 920 6607

e-mail: webshop@kaercher.hu

a továbbiakban: „Kärcher Hungária Kft.”) és bármely Vevő között a https://karcheroutlet.hu/ címen elérhető karcheroutlet.hu oldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében megkötött – ún. távollevők között kötött – adásvételi szerződésre kiterjed.

A jelen feltételek kiegészítik a Kärcher Hungária Kft. Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételeit, amely elérhető honlapunkon is ezen a címen: https://karcheroutlet.hu/

A felek között online vásárlás esetén létrejövő szerződésnek ennek megfelelően része a Kärcher Hungária Kft. Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételek, mint általános feltételek és a jelen Feltételek, mint különös feltételek.

A Kärcher Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket ill. karcheroutlet oldalán, elérhető áruk körét, vételárát egyoldalúan módosítsa, az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a Kärcher Hungária Kft. már elfogadott.

 

2. A szerződés megkötését megelőző tájékoztatása

2.1        A Kärcher Hungária Kft. karcheroutlet.hu oldala csak a jelen Feltételek elfogadásával használható, ezért csak akkor vásároljon a karcheroutlet.hu oldalon, ha a jelen Feltételeket megismerte és kifejezetten elfogadja. A jelen Feltételek elfogadása a vásárlás menetében az erre szolgáló négyzetre (checkbox) kattintással történik.

2.2        A https://karcheroutlet.hu/ honlapon a Vevő a jelen Feltételek tartalmán túlmenően teljeskörűen tud tájékozódni

–        a megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságairól;

–        a termékekért járó ellenszolgáltatás adóval növelt – bruttó – összegéről és az ezen felül felmerülő esetleges költségekről.

–        a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról.

 

3. A szerződés létrejötte

3.1        A karcheroutlet.hu oldalon való megrendelésnek a Kärcher Hungária Kft. részéről való visszaigazolásával– nem írásbeli – adásvételi szerződés jön létre a Vevő és a Kärcher Hungária Kft. között.

3.2        A megrendelés elküldésével a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelyet a Kärcher Hungária Kft. teljeskörű ellenőrzést követően, az ügylet lényeges feltételeit rögzítő, így különösen a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról és a szállítás/átvétel várható időpontjáról tájékoztató e-maillel legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazol.

3.3        A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Kärcher Hungária Kft.-hez mint eladóhoz, illetve a vevőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a Kärcher Hungária Kft. 3 munkanapon belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

4. A vásárlás módja

4.1        A vevő szabad böngészés során vagy a keresőmező használatával választhatja ki a megvásárolni szándékozott terméket a https://karcheroutlet.hu/ honlapon.

4.2        Az online vásárlás technikai lépései:

1.      kosárba helyezés;

2.      kifizetés módjának kiválasztása;

3.      az esetleges adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző azonosítása, a Vevő igénye esetén esetleges kijavítása;

4.      fizetési kötelezettséggel járó végleges megrendelés leadása;

5.      visszaigazoló e-mail megküldése a Vevőnek.

4.3        Az online rendelések feldolgozása, időtartama az árukészlet állapotától, illetve a bejövő megrendelések számától is függ. A megrendelések az árukészlet függvényében kerülnek feldolgozásra, ami akár azonnali feldolgozást is jelenthet, ezért fontos, hogy a Vevő a végleges megrendelés leadása előtt pontosan tájékozódjon a termékekről és ellenőrizze a megrendelését, mert előfordulhat, hogy nincs mód utólagos beavatkozásra.

4.4        Amennyiben a Vevő a megrendelés leadása után észleli, hogy a megrendelés adatai mégsem helyesek, a Kärcher Hungária Kft. webshop-ügyfélszolgálatán, a +36 1 920-6615 telefonszámon a H-Cs: 8.30-17.00, P: 8.30-15.00 közötti nyitvatartási időben van lehetősége a javítást kezdeményezni.

 

5. Árak/költségek, fizetési módok, átvétel módja

5.1        Árak

A Kärcher Hungária Kft. által alkalmazott árak a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett fel vannak tüntetve. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási költséget.

5.2        Költségek

Minden megrendelés után Bruttó 2990 Ft-ot számolunk fel szállítási költségként. A szállítási költség a fizetési folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt látható. A szállítási költségen felüli, egyéb költség nem merül fel a vásárlás kapcsán.

5.3        Fizetés módja

Utánvét (Ez a fizetési mód csak készpénzfizetésre ad lehetőséget. Bankkártyás fizetési mód a futárszolgálat képviselőjénél nem lehetséges.). Készpénzzel történő fizetés legfeljebb bruttó 300.000,- Ft értékű vásárlás esetén lehetséges a termékek kiszállításakor a kiszállítást végző cég képviselőjének. Ez esetben a vevő készpénzben fizeti meg a teljes vételárat és a szállítási költséget.

Ennél magasabb értékű vásárlási igény esetén webshop-szolgáltatás helyett a Vevő egyedi kiszolgálást kérhet a Kärcher Hungária Kft. központi elérhetőségein.

A Vevő a számlát a megvásárolt termék kiszállításával egyidejűleg kapja meg.

5.4        Átvétel módja

A Vevő a terméket a kiszállítás során a saját szállítási címén veheti át. 

6. Kiszállítás

A Vevő a megrendelést követően elektronikus tájékoztatást kap a megadott e-mail címére, a kiszállítás várható időpontjáról. A termékek várható szállítási határideje 2-5 munkanap.

6.1        A kiszállítás csak magyarországi címre lehetséges. A kiszállítás a Schenker Hungária Szállítmányozási és Logisztikai Kft. közreműködésével, adott esetben e cég alvállalkozói (Gebrüder Weiss, GLS) igénybevételével történik munkanapokon 08:00 – 17:00 óra között. Amennyiben a csomagot a vevő nem tudja átvenni, a kiszállítást végző cég – saját kézbesítési feltételei szerint – ismételten megkísérli a kiszállítást.

 

7. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság

7.1        A Kärcher Hungária Kft. az online webshopon való vásárlás esetén is biztosítja a vevők számára Kärcher Hungária Kft. Általános Értékesítési, Szállítási és Szerelési Feltételei (1. sz. melléklet) 7. pontja szerinti kellékszavatosságot ill. fogyasztónak minősülő vevők számára 11. pontjai szerinti kellékszavatossági, jótállási, termékszavatossági jogokat.

7.2        A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet minta-tájékoztatót tartalmaz, ami a jelen fejezetben rögzítetteken felül további tájékoztatást ad a fogyasztónak minősülő vevők jogairól. E tájékoztató a jelen Feltételek 2. sz. mellékletét képezi.

 

8. Fogyasztónak minősülő vevő elállási/felmondási joga

8.1        Kizárólag a fogyasztónak minősülő vevőt (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, de gyakorolható az elállási jog már a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is. 

8.2        Az elállási jog gyakorlása erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy a 3. sz. melléklet szerinti elállási nyilatkozatminta alkalmazásával történhet. Az elállási nyilatkozat letölthető innen:

Elállási nyilatkozat letöltése

8.3        Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a vevő nyilatkozatát a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a Kärcher Hungária Kft-nek.

8.4        Ha a vevő eláll a szerződéstől, a Kärcher Hungária Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A vevőnek visszajáró összeget az elállási nyilatkozatban a vevő által megadott számlaszámra téríti vissza a Kärcher Hungária Kft.

8.5        A Kärcher Hungária Kft. mindaddig visszatarthatja a fentiek alapján a vevőnek visszatérítendő összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.6        Az elállási jog vevő általi gyakorlása esetén a termék visszaküldésének megszervezését és költségeit a Kärcher Hungária Kft. vállalja.  A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt a Kärcher Hungária Kft. által a termék átvételére meghatalmazott megbízottnak átadta.

A Vevő a terméket, beleértve a termékkel együtt átadott dokumentációt és az eredeti csomagolást, ugyanolyan állapotban, tisztán és sértetlenül köteles visszaküldeni, mint amilyen állapotban a termék átvételekor voltak.

8.7        A Vevő elállás esetén felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő károkért.

8.8        A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát

–        olyan termék esetében, melyet egyértelműen a vevő személyére szabtak;

–        olyan termék esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8.9 Az Elállási Nyilatkozat a https://www.kaercher.com/hu/szolgaltatasok/informaciok/elallasi-informaciok.html oldalon érhető el.

9. Panaszkezelés

9.1        Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén a Kärcher Hungária Kft. ügyfélszolgálatán vagy a visszaigazoló e-mailben található telefonszámok bármelyikén kérhet tájékoztatást a Vevő.

9.2        Fogyasztói panasz esetén a fogyasztónak minősülő vevő az alábbi testületekhez ill. fórumokhoz fordulhat:

9.2.1        A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnését követően elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalok járnak el 2017. január 1-től. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos/Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál indítható eljárás. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/, a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei pedig itt találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

9.2.2        Az online leadott megrendelésekből adódó, a Kärcher Hungária Kft.  és a fogyasztónak minősülő vevő közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban Kärcher Hungária Kft -t együttműködési kötelezettség terheli. Belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó esetében a belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/) http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

9.2.3        A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható.

9.3        A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

 

10. Domain név, védjegy használata

A www.kaercher.hu és a www.karcher.hu domain név is a Kärcher Hungária Kft. tulajdona, az online vásárlás a vevőt nem jogosítja a Kärcher domain név vagy védjegy, üzleti elnevezés, logó használatára. Az oldalon található információk, cikkek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett.